#1


  #2


  #3


  #4


  • Registracija za MEET THE EXPERT sesije je predviđena za učesnike registovane za kongres sa plaćenom registracijom.

  • Interes za prisustvo jednoj od tri pojedinačne sesije ili paketu od sve tri sesije možete iskazati klikom na odgovarajuće dugme (da u opciji budu 4 dugmeta 1, 2, 3, 1-2-3).

  • Nakon prijema Vašeg zahteva i pod uslovom da ste registrovani i da ste platili kotizaciju za kongres biće Vam poslat poseban link za registraciju za izabranu MEET THE EXPERT sesiju ili sesije.

  • Broj mesta na svakoj od sesija je ograničen na 50 učesnika i prednost će imati oni učesnici koji se registruju i uplate prvi.

  sva polja obeležena * su obavezna